петък, 20 ноември 2015 г.

отношения

Човекът е променлива величина.
Не можеш с прости сметки
да намериш неговата стойност.
Защото той
е винаги различен.
Веднъж извадил е малко
от себе си;
друг път прибавил е
и е увеличил.
В щастлив ден умножил е
своите числа
или пък се е разделил.

Как се изразява отношение,
щом живеем в свят без константи
и никои две неща
не са пропорционални завинаги?

Как да кажа,
че аз към теб е равно
на хикс към игрек,
щом като извадя мъничко
от своя числов израз,
се променя цялата пропорция?
Отношението ни
вече не е същото.
Нужно е толкова малко,
за да се превърне уравнението
в неравенство.

Всичко свърши, след това
стойността ми намали се
с игрек.
Изгубих, а сега прибавям.
И създавам новото.

Числата са различни вече
и резултатът не е същият.
Защото моята променлива е променена
и продължавам пак със сметките.
Защото отношението ни
се преобърна
и сега съм просто
неизвестно хикс.

Но пак съм тук,
каквото и да правя със числата си,
за да открия най-накрая
стойността.


Иленд